Om assistansanordnare

”För en tryggare och personligare assistans”

Vad är en assistansanordnare?

En assistansanordnare eller assistanssamordnare som det också kallas tar arbetsgivaransvaret och hjälper dig som behöver personlig assistans.

Om assistansanordnare

När du anlitar en assistansanordnare tar den ansvar för många av de saker som du själv annars behövt hantera när det gäller din assistans. 

Några av uppgifterna är att:

  • Anställa assistenter
  • Hantera löner, skatter och avgifterna
  • Ansvara för assistenternas arbetsmiljö
  • Redovisa till Försäkringskassan och Skatteverket

Till exempel hjälper de dig med att skicka in de underlag som krävs av Försäkringskassan.

Olika typer av assistansanordnare

Det finns tre typer av anordnare av assistans:

  • Kommun
  • Företag
  • Brukarkooperativ (en ekonomisk förening med andra assistansanvändare)

2020 fanns det ca 1152 assistansanordnare i Sverige (inklusive kommuner). 2020 valde 71 % av de med rätt till assistans att ta hjälp av ett privat bolag.

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal assistansanordnare finns det regler och kvalitetskrav som måste följas. Du kan också välja att själv vara arbetsgivare till assistenten. Då behöver du dock hantera löneadministration, skatter, avtal, försäkringar och annat om du till exempel inte tar hjälp Reko Konsulting.

Företag och kooperativ som anordnar assistans behöver ha tillstånd från inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva sin verksamhet. De får inte börja med assistansverksamhet innan tillståndet finns på plats. Ansökan görs på IVO:s webbplats. De som väljer att vara egna arbetsgivare behöver mer anmäla sin verksamhet till IVO – ingen större prövning sker. Läs mer om att bli en egen arbetsgivare genom att klicka här.

Hur vet du om en assistansanordnare är bra?

Givetvis behöver den som anordnar assistansen ha sitt IVO-tillstånd på plats och ha en ordnad ekonomi (kreditvärdighet). Avtalet, genomförandeplanen och budgeten ska finnas där och vara transparent och lätt att förstå. Utöver finns det mycket som gör olika anordnare bra inom olika områden. Här på Reko Assistans försöker vi naturligtvis att vara bäst inom samtliga.

Assistansanordnare

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Rulla till toppen