juridisk rådgivning lss

Om vår juridik som bedrivs.

”För en tryggare och personligare assistans”

Juridisk rådgivning LSS – Våra experter hjälper dig

Utan juridiska kunskaper kan det bli mycket svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser kring. Det är ingen lätt sak att hålla sig kontinuerligt uppdaterat inom aktuell lagstiftning och rättspraxis. Vi samarbetar med flertalet sakkunniga jurister. Bland dessa är en av Sveriges främsta advokater inom området, som med sin specialkompetens hjälpt hundratals personer att få den assistans de behöver och har rätt till enligt lagen.

Kanske har du fått ett orättvist beslut som inte alls motsvarar dina verkliga hjälpbehov? Tveka inte med att kontakta oss!

VI KAN HJÄLPA ER BLAND ANNAT MED:

Ny ansökan

Hos oss får du hjälp med hela ansökningsprocessen och vi hjälper dig naturligtvis med alla relevanta myndighetskontakter. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med sjukvården för att få fram behövligt medicinskt underlag.

Utökning av timmar

Anser du att du behöver assistenter i större utsträckning än vad du har idag? Vi hjälper dig gärna med att analysera ditt nuvarande beslut och att ansöka om fler assistanstimmar. Vi har rik erfarenhet av ärenden av detta slag.

Överklagan

Vi har stor erfarenhet av att överklaga felaktiga beslut till domstol. Har du fått avslag på din ansökan om personlig assistans eller inte fått det antal assistanstimmar som du har sökt är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Juridisk rådgivning LSS

*Genom att skicka godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas enligt följande integritetspolicy.

Kort om lagen: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ersatte den 1 januari 1994 omsorgslagen och innebar en expansion av denna rättighetslag. Den kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs med målsättningen att oberoende av funktionsnedsättning kunna uppleva samma möjlighet till självförverkligande som andra i samhället. Enligt lagen ska den enskilde som är berättigad personlig assistans ha största möjliga inflytande samt medbestämmande gällande stödet.

Rulla till toppen