Här kan du läsa om vår verksamhet.

”För en tryggare och personligare assistans”

Reko assistans har varit verksam inom personlig assistans sedan 2013. Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att anordna och tillgodose assistans i hela landet. Vårt kunskapsfält inbegriper både barn och vuxna, oavsett vilken personkrets personen tillhör enligt LSS. Vi har kvalificerad personal med språklig kompetens och mångkulturell erfarenhet. Tillsammans talar vi över 10 olika språk, bland annat engelska, arabiska, somaliska, persiska och turkiska.

”Det är vår uppgift att se till att assistansen håller god kvalitet med utgångspunkt i kundens egna önskemål – alla har rätt till en tryggare och personligare assistans utformat på sina egna premisser. Den personliga prägeln är grundsatsen i Reko assistans”.

Nedan följer tre punkter som genomsyrar vår verksamhet:

Kundfokus

Vi utgår ifrån uppdragsgivarens levda verklighet och unika förutsättningar när vi i samråd med kunden utformar den personliga assistansen. Vår arbetsmetod tar avstamp i kundens individuella förutsättningar och livssituation.

Nytänkande

Vi strävar efter att vara en nytänkande anordnare som agerar utifrån en föränderlig omvärld. Få arbetssätt är huggna i sten och bör ständigt förbättras med tiden. Vi arbetar för att skapa en dynamisk relation där kundens och vår utveckling går hand i hand.

Engagemang

Vi erbjuder hundraprocentigt engagemang. Detta innebär att vi arbetar helhjärtat för att tillgodose kundernas konkreta behov och är alltid lyhörda i våra dialoger. Vi utvärderar kontinuerligt insatserna för att söka efter förbättringsområden.

Vi erbjuder bland annat:

Kort bindningstid

Vi är självsäkra på hur vi bedriver personlig assistans. Skulle någon mot förmodan inte vilja stanna kvar som vår kund ser vi ingen orsak till att ”hålla någon kvar” med ett bindande avtal som innehåller längre uppsägningstid. Därför kan vi erbjuda uppsägning på endast en månad.

Schemaläggning

Smidigt och flexibelt. Det digitala system vi använder oss för att hantera schemaläggning och tidrapportering heter Aiai. Systemet är användarvänligt, beprövat och lätt att lära sig. Det går att komma åt via alla datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Juridisk rådgivning / biträde

Vi samarbetar med en rad olika jurister med specialkompetens och lång erfarenhet inom lagstiftning som rör stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) och 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB). Läs mer om detta genom att klicka här.

Bemanning

Vi har en stor bas tillhanda för rekrytering av assistenter när behov uppstår. Utöver annonserar vi även på Arbetsförmedlingen och genom bemanningsföretag. Naturligtvis är det kunden själv som väljer sina assistenter, vare sig de är anhöriga eller utomstående.

Arbetsmiljö

Vi ansvarar för att den arbetsmiljö som assistenterna verkar i är säker. Därför bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kunden för att tillsammans skapa en god och trygg arbetsmiljö där alla trivs. Vi ser till att det exempelvis alltid finns brandsläckare, brandfilt och första hjälpen-låda på varje arbetsplats.

Utbildning

Kontinuerliga utbildningar som i regel är obligatoriska för assistenterna att närvara vid. Dels gällande bemötande, förhållningssätt och värdegrund, dels gällande första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Om kunden önskar att assistenterna går särskilda kompetenshöjande utbildningar tillgodoser vi naturligtvis detta.

Vägledning

Det är inte enkelt att ha koll på allt. Vi vägleder därför i stort och smått samt hjälper dig kring en rad andra insatser och stöd, så som handikappersättning, vårdbidrag, bostadsanpassning, bilstöd och annat som du kan ha rätt till.

Aktiviteter

Diverse sociala aktiviteter skapas utifrån den enskildes unika intressen och behov. Det kan vara att åka på resor, äta viss favoritmat på en speciell restaurang, tillsammans heja på ett favoritlag på en fotbollsmatch, eller bara hänga i soffan för att prata om väder och vind.

Sagt om oss av våra kunder:

”Jag har haft min assistans via Reko assistans sedan 2016”. Få mer inblick via att läsa en intevju med vår gode kund Sallahudin genom att klicka här.

Sallahudin (dolt efternamn)

”Vi är sedan länge väldigt nöjda och samarbetet fungerar faktiskt mycket bra inom alla olika områden. Jag kan varmt rekommendera Reko assistans!”.

Karin Lindkvist

”Vi hade ett mycket sämre bolag och dessutom med lägre löner, innan vi bytte till Reko Assistans. Som vissa säger, det är ändå bättre med sent än aldrig”.

Haris Muratovic

Rulla till toppen