Egen arbetsgivare inom LSS

Välkommen till att driva din

Egen assistans
PÅ ETT REKO SÄTT

OM REKO ASSISTANS KONSULTING

Egen assistans på ett reko sätt!

Reko Assistans Konsulting (Reko Konsult Sverige AB) är ett systerbolag till Reko Assistans med syfte till att konsultera och erbjuda tjänster till assistansberättigade som är eller vill bli egna arbetsgivare. Vår långa erfarenhet som assistansbolag bidrar till att egna arbetsgivare utefter sina unika behov kan anordna sin assistans på ett reko sätt. Som kund väljer du våra tjänster efter paket som passar dig bäst. Vi kan hjälpa dig med allt eller bara enstaka paket. Valet är ditt och helt fritt!

Vad betyder det att vara egen arbetsgivare?

Du anordnar assistansen under egen regi och du är arbetsgivare till dina assistenter. På detta sätt får du full kontroll över din assistans och den assistansersättning som betalas ut ifrån Försäkringskassan eller kommunen. Kanske något lägre lön och i stället fler resor och ett aktivt liv tillsammans med dina assistenter. Känner dina assistenter dig mycket väl, då kanske mindre utbildning och högre lön är mer värt för dig.

Men är inte det svårt att vara egen arbetsgivare?

Nej inte alls, och det är du som själv vet hur du vill ha din assistans. Även om du väljer alla 3 paket och får full service genom oss på Reko så får du fortfarande mer pengar kvar till din assistans än hos de flesta andra assistansutförare. Många brukare sparar 100 tusen kr per år som i stället kan läggas på exempelvis högre löner till assistenter som därmed stannar hos dig längre tid.

Ditt val

Välj ett eller flera paket + övrigt eller allt

LÖNER & EKONOMI

Vi administrerar löner, semesterersättning, skatter och bokföring. Utöver fakturerar vi FK eller kommun för er räkning.

AVTAL & SCHEMA

Vi administrerar era anställningsavtal. Utöver schemalägger och tidrapporterar vi till FK eller kommun för er räkning.

KOMMUNIKATION 

Vi kommunicerar med FK eller kommun för er räkning. Vi har stor erfarenhet av detta och kan göra det på ett sätt som underlättar era ärenden.

ALL ÖVRIGT = ALLT

Här har ni valt Reko Assistans som anordnare. Som er assistansbolag sköter och ansvarar vi för allt som har med er assistans att göra.

Övrigt som vi gör:

• Registrerar dig hos IVO som arbetsgivare/egen anordnare
• Registrerar dig hos Skatteverket som arbetsgivare
• Registrerar / betalar Fora-försäkringar för assistenterna
• Registrerar kollektivavtal för assistenterna (Fremia)
• Registrerar och analyserar risker avseende arbetsmiljö
• Utbildningar till assistenterna (t.ex. hjärt-lungräddning, lyftteknik)
• Ansökan om stöd (t.ex. bostadsanpassning, bilstöd, vårdbidrag)
• Vägledning och hjälp kring arbetstillstånd (Migrationsverket)
• Överklaga beslut eller annan juridisk rådgivning
• Med mycket mera…

Ett räkneexempel:

Du är beviljad i genomsnitt 450 assistanstimmar per månad och ersättningen per timme via Försäkringskassan är 319,7 kr (år 2022). Låt oss säga att du är väldigt självständig och enbart väljer paketet ”LÖNER & EKONOMI”. Efter vår mindre avgift för administrationen, återstår resterande del av din ersättning och kan användas precis som du själv önskar under din egen regi.

Om du till exempel väljer att lägga allt på löner till dina assistenter kan timlönen efter avgifter/skatter utgå på ungefär 235 kr per arbetad timme (inkl. OB- och semesterersättning).

Sagt om om våra olika paket:

”Att vara egen anordnare passar mig utmärkt eftersom jag klarar av det mesta själv, men då mina assistenter har ett ganska rörigt schema med krångliga jourtimmar får jag hjälp med delen”.

Peter Karlsson

”Vi har anordnat vår egen assistans länge, men i brist på tid är det nu skönt att låta Reko ta hand om allt som har med ekonomin att göra. De kan göra det mycket bra och utan fel, vilket känns väldigt bra”.

Pernilla Björkman

Vi har valt flera paket. Eftersom vi inte kan alla lagar och regler tycker vi också att det är bättre att ha en expert som pratar för oss så att allting blir rätt, och den stora hjälpen kostar oss bara lite extra i månaden.

Zainab Farah

Intresseanmälan för mer info

Fyll i nedan så kontaktar en av våra administratörer dig snarast möjligt!


Kryssa i det eller de paket som du är nyfiken på.
Genom att skicka godkänner att dina personuppgifter registreras och behandlas enligt vår integritetspolicy.

Rulla till toppen