Personkretsar enligt LSS

”För en tryggare och personligare assistans”

Personkrets 1, 2 och 3

Det finns tre olika så kallade personkretsar som har rätt till assistans enligt LSS-lagen.

Personkrets – en del av LSS-lagen

Det finns tre personkretsar: personkrets 1, 2 och 3 De regleras i LSS (lagen om stöd och service). Om du tillhör någon av dem och uppfyller övriga krav har du troligen rätt till personlig assistans. 

Förutom att vara del av en personkrets handlar det om att behovet av hjälp är så omfattande att assistans behöver. Du behöver också vara under 65 år.

Personkrets 1

Personkrets 1 är diagnosbaserad och inkluderar intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörningar), autism och autismliknande tillstånd. Funktionsnedsättningen ska ha uppstått innan 16 års ålder. 

Personkrets 2

Personkrets 2 består av personer som fått betydande eller bestående funktionshinder eller hjärnskador i vuxen ålder. Orsaken kan till exempel vara trafikolyckor, tumörer eller yttre våld. 

Personkrets 3

Funktionsnedsättningen behöver vara stor och orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet. Den får inte vara orsakad av normalt åldrande. Betydande svårigheter handlar till exempel om att den drabbade inte kan klara av vardagsbestyr som toalettbesök, hygien, påklädning, måltider och annat.

Behöver du personlig assistans?

Är du del av en personkrets och uppfyller andra krav för personlig assistans? Om du får assistansersättning kan du välja att anlita oss på Reko Assistans. Vi utformar assistansen efter dina unika behov och önskemål.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Rulla till toppen